ေမာ္ဂ်ဴး ၁။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ဒီပထမဆံုး ေမာ္ဂ်ဴးမွာ Alongsiders အဖြဲ႕ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အေၾကာင္းကို အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ Craig Greenfield ဆီကေန သိရွိေလ့လာရပါမယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စာသားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အလြတ္က်က္ထားေစလိုပါတယ္။

"ငယ္ရြယ္သူ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကို တစ္ကိုယ္တည္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသူမ်ား၊ တစ္နည္းဆိုေသာ္ သူတို႔ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွာ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ ကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ စုေဆာင္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္"

ကေလးငယ္မ်ားမွာ Alongsider တစ္ေယာက္ ရွိတဲ့အခါ သူတို႔ဘဝေတြမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိပံု ကိုလည္း စိတ္အားတက္ႂကြဖြယ္ ေလ့လာရပါမယ္။ အဲဒီ ရလဒ္ေတြကို အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ သုေတသနမွာ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

ဗီဒီယိုကို သင္လိုအပ္သေလာက္ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ညာဘက္ေထာင့္ ေအာက္ေျခက ခလုတ္မွာ ဘာသာစကား မ်ားစြာနဲ႔ စာတန္းထိုးမ်ား ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။ မွတ္စုမ်ား မွတ္သားၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။


သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာမႈ

သခင္ေယ႐ႈက ဒီကမၻာေပၚကို ေရာက္ရွိလာပံုအေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ရွင္ဘုရင္၊ သူေဌး၊ အရွိန္အဝါရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက မေတာ္တဆ တုိက္ဆုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အစီအစဥ္အတုိင္း ျဖစ္လာတာပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နည္းလမ္းေတာ္ေတြက ေလာကနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျခားနား ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ထိခိုက္လြယ္မႈေတြကို သေဘာေတြ႕ၿပီး အားနည္း၊ ငယ္ရြယ္သူေတြလို႔ အထင္ခံရသူေတြကို အသံုးျပဳလိုပါတယ္။

သခင္ေယ႐ႈက ကေလးငယ္အျဖစ္နဲ႔ အဲဂုတၱ ျပည္မွာ ခိုလံႈခဲ့ပါတယ္ (ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ ၂း၁၃-၁၅) ဒါေၾကာင့္ စၾကဝဠာမွာ စြမ္းအားအရွိဆံုး ဘုရားသခင္က ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ထိခိုက္လြယ္သူ ကေလးငယ္အျဖစ္ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ငယ္ရြယ္ၿပီး ထိခိုက္လြယ္မႈအျဖစ္ ဦးေဆာင္မႈမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္း ဘယ္ေလာက္မ်ား လုိက္နာႏုိင္ၾကမလဲ။

ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အေရးပါပံုအေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ စြမ္းအားရွိတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ရွင္မႆဲ ခရစ္ဝင္ ၁၈း၅ မွာ ဖတ္႐ႈပါ။

"အၾကင္သူသည္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ ဤကဲ့သို႔ေသာ သူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို လက္ခံ၏။ ထိုသူသည္ ငါ့ကိုပင္ လက္ခံ၏။"

ဒီလို အေလးအနက္ေျပာၾကားမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသင္းေတာ္ ေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ရပါသလား။ ကေလးငယ္ေတြကို ႀကိဳဆိုတာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝေတြမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေပးတာေတြ ျမင္ေတြ႕ရပါသလား။ ကေလးငယ္ေတြကို ႀကိဳဆိုဖို႔ သခင္ေယ႐ႈက ဘာေၾကာင့္ အေလးထားတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စဥ္းစား၊ ဆုေတာင္းပါ။

သခင္ေယ႐ႈက "သူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို လက္ခံသူ" လို႔ ေျပာတာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကေလးငယ္ေတြကို မႀကိဳဆိုဘူးဆိုရင္ ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြား မလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဘဝေတြ၊ အသင္းေတာ္ေတြမွာ မႀကိဳဆိုဘဲ ေနမိပါသလား။


ေမးခြန္းမ်ား

ကေမၻားဒီးယားက ေဒသခံ အသင္းေတာ္ေတြမွာ ညီငယ္/ညီမငယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ဆက္သြယ္ခ့ဲပါသဲ။ *

စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ျခင္း

 

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Daly နဲ့မျောနီကာ၏, အဘယ်သူ၏ဘဝအနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှု၌မိမိတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကတဆင့်အသွင်ပြောင်းလျက်ရှိသည်နှစ်ခုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ဇာတ်လမ်းကြည့်ပါ။