Academy_Header.jpg
Academy_Header.jpg

Vietnamese Training


SCROLL DOWN

Vietnamese Training


Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Huấn Luyện NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Trung Tâm Huấn Luyện NGƯỜI ĐỒNG HÀNH là một khóa học trực tuyến được mở ra để hướng dẫn các bạn những điều cần thiết để trở thành người đồng hành của phong trào NGƯỜI ĐỒNG HÀNH. Bạn cần hoàn thành 12 học phần đào tạo. Mỗi học phần bao gồm những đoạn phim chia xẻ bài học, một bài nghiên cứu Kinh Thánh ngắn và các câu hỏi để giúp bạn hiểu rõ các vấn đề. Một học phần được dạy trong một giờ, nhưng bạn có thể học lâu hơn nếu muốn. Nếu bạn muốn đăng ký học kỳ tiếp theo, hãy xem đoạn phim hướng dẫn và sau đó nhấp vào nút dưới đây.